Warmtepomp vergelijken

Groen-vinkje

  Vrijblijvend en gratis

Groen-vinkje

  Afhankelijk en objectief

Groen-vinkje

  Snel en gemakkelijk

Groen-vinkje

  Bespaar tot 40%

 

Vraag gratis en vrijblijvend offertes

Warmtepomp installeren

Hoe kunt u een warmtepomp installeren? Een pomp zorgt ervoor dat u energiezuinig kunt leven. Wij adviseren altijd om een warmtepomp te laten installeren door een expert. Na het lezen van deze pagina weet u ongeveer hoe een warmtepomp wordt geïnstalleerd.

warmtepomp installeren

Op zoek naar een warmtepomp?

Bent u op zoek naar een warmtepomp? Vraag nu gratis en vrijblijvend offertes bij onze warmtepomp specialisten
Vraag nu!

Hoe wordt een warmtepomp geïnstalleerd?

Een warmtepomp bestaat uit een pomp, tapwatervat, buffervat en een warmtewisselaar voor de topkoeling. Bij het installeren van een warmtepomp moet u er voor zorgen dat deze componenten goed met elkaar zijn afgestemd. Een leverancier, installateur of een EPA-adviseur kunnen u hiermee helpen. Ook moet de pomp afgestemd worden op de woning en eventueel andere installaties die heeft, zoals bijvoorbeeld een ventilatiesysteem, zonnepanelen, piekketel enz. Hieronder beschrijven we waarop u moet letten als u een warmtepomp installeert. –

Er dient een goede afstemming te zijn tussen de bron en warmtepomp: de bron moet namelijk de warmte kunnen leveren die de warmtepomp vraagt om de woning te kunnen verwarmen. Een goede afstemming zorgt voor een hoog rendement.

Er dient een goede afstemming te zijn tussen de warmtepomp en het afgiftesysteem: Een warmtepomp zorgt ook voor warm kraanwater. Oftewel bij een laag watertemperatuur behaalt de warmtepomp een hoog rendement. Houdt er wel rekening mee dat het afgiftesysteem wel geschikt is voor lage watertemperaturen. Vloerverwarming is een geschikte manier om de warmte door uw huis te verspreiden. Bij een lage temperatuur is namelijk meer oppervlakte nodig om voldoende warmte te kunnen overdragen.

Er dient een goede afstemming te zijn tussen het vermogen en de warmtevraag: als een warmtepomp hetzelfde vermogen heeft als een cv-ketel, dan zou de warmtepomp sterk in prijs stijgen. Ook de bron waaruit de warmtepomp dan zijn energie onttrekt zou dan groot en duur worden. Het is daarom van belang dat de warmtevraag van de woning omlaag gaat, door bijvoorbeeld de woning goed te isoleren.

installatie van een warmtepomp

Warmtepomp in nieuwe woning

Bij een warmtepomp in nieuwe woning moet er veel afgestemd worden. Er dienen afspraken gemaakt te worden tussen:

 • de architect en de installatieadviseur
 • de netbeheerders
 • de aannemer en de installateur
 • de projectontwikkelaar en de installatieadviseur
 • de projectontwikkelaar en de nieuwe bewoner(s)

De architect en de installatieadviseur

allereerst moeten de architect en de installatieadviseur het ontwerp en de installatiesop elkaar afstemmen. Daarnaast dienen zij de eisen vast te stellen die aan de woning en de installaties gesteld worden.

De netbeheerders:

als tweede dienen de netbeheerders met elkaar afspraken te maken. Dit is vooral van belang als het om meerdere woningen of een hele wijk gaat. Het afstemmen over de capaciteit van het netwerk en woningaansluitingen is van belang.

De aannemer en de installateurs:

vervolgens moeten de aannemer en de installateur de bouw- en installatiewerkzaamheden op elkaar afstemmen.

De projectontwikkelaar en de installatieadviseur:

deze twee moeten controleren of de installaties aan de gestelde eisen voldoen. Echter, dit is in Nederland in de woningbouw geen standaardprocedure.

De projectontwikkelaar en de nieuwe bewoner(s):

als laatste heeft de projectontwikkelaar de taak om de bewoners uitleg te geven over het gebruik en de werking van de installaties.

werking warmtepomp

Warmtepomp in bestaande woning

Een warmtepomp in bestaande woning plaatsen is goed mogelijk.  Echter, een aardwarmtepomp is niet geschikt voor bestaande woningen. Deze installatie vergt namelijk grote grondwerkzaamheden, die lastig zijn uit te voeren bij bestaande bouw. Daarnaast dient er goede isolatie te zijn, maar dit is in bestaande bouw vaak niet het geval.

Aanpassingen die noodzakelijk zijn

 • Er dient een doorvoer in de buitenmuur te komen voor twee leidingen.
 • Er moet een plek komen voor de buitenunit
 • Er moet een plek zijn om de warmtepomp te kunnen installeren. Dit dient zo dicht mogelijk bij de cv-ketel te zijn.

Eventuele uitbreiding

 • Er kan een extra bediening voor koeling komen.
 • Om condensvorming bij koeling te voorkomen kan uitgebreid worden met FAN-convectoren met condensafvoer.

Opbrengsten en investeringen

De gemiddelde kosten inclusief de installatie zijn zo een 4000 tot 6000 euro. Houdt er rekening mee dat er veel verschillende soorten warmtepompen zijn en dat de kosten dus sterk kunnen variëren.

Wat u exact gaat besparen is lastig te zeggen. Dit is afhankelijk van de isolatie van uw woning, het aantal bewoners van de woning en het gebruiksgedrag. Wat wel zeker is, is dat uw gasverbruik flink zal dalen. Deze daling kan oplopen tot 60%. Hier staat wel een toename van uw energieverbruik tegenover. Om ook deze te laten dalen kunt u zonnepanelen installeren.

Hybride warmtepomp

Hybride warmtepompen worden gebruikt in combinatie met een cv-ketel. Als bron wordt de buitenlucht of ventilatielucht gebruikt, waardoor er geen ingrijpende maatregelen nodig zijn. Hybride warmtepompen leveren het hoogste rendement als ze warmte leveren van een lage temperatuur, waardoor het geschikt is voor wand- en vloerverwarming. Deze kunnen de woning verwarmen en koelen. Het gaat in de meeste gevallen om een lucht-water warmtepomp in combinatie met de cv-ketel.

Doordat de warmte door middel van een wisselaar naar het water in het centrale verwarmingssysteem gaat, kan dit leiden tot een temperatuur van ongeveer 55 graden. Met een aantal aanpassingen kan de woning niet alleen verwarmd worden, maar ook gekoeld worden. Dit is voor handig bij warme zomerdagen. Genoeg redenen dus voor het installeren van een hybride warmtepomp.

warmtepomp bestaande woning

Hoeveel ruimte heeft u nodig voor de buitenunit?

Het belangrijkste is dat de buitenunit voldoende af- en toevoer ruimte heeft. Om deze reden wordt de buitenunit vaak niet aan de gevel, op het platte dak of op een balkon geplaatst. Meestal gaat het om grotere ruimtes, zodat de buitenunit voldoende aanzuig- en uitblaasruimte heeft. Kleine buitenunits zouden eventueel op het dak of aan de gevel geplaatst kunnen worden, maar een balkon wordt eigenlijk altijd uitgesloten.

Moeten warmtepomp installateurs gecertificeerd zijn?

Voor warmtepompen met als bron bodemenergie, erkent de overheid de certificaten BRL6000. Dit is verplicht gesteld in het Besluit en Regeling Energieprestatie gebouwen. Er is geen verplichte certificering voor warmtepompen met een andere bron dan bodemenergie. Dit kan echter wel als voorwaarde worden gesteld in regelingen of aanbestedingen vanuit de overheid.

Voor split-type warmtepompen, dit zijn warmtepompen met een buitendeel, moeten de installateurs een STEK certificering hebben.

installateurs warmtepomp

Installatie prijs

De belangrijkste vraag is vaak wel hoeveel een warmtepomp en de installatie ervan kost. Houdt er rekening mee dat er verschillende soorten warmtepompen zijn en dus verschillende kosten. Deze kosten kunnen sterk uiteen lopen. Ook is de prijs afhankelijk van uw situatie, uw wensen, nieuwbouw of bestaande bouw. De isolatie van uw huis is ook een belangrijke factor.

 

 • Bodem-water warmtepomp: indien u kiest voor een horizontale buizennetwerk dan begint de prijs bij 10000 euro. Als u kiest voor een verticaal buizennetwerk dan begint de prijs bij 15.000 euro. Of u nou kiest voor horizontaal of verticaal er dienen altijd grondboringen gedaan te worden. Een boring kost gemiddeld 6.000 euro. Dan komen de arbeidskosten er nog bij die bedragen ongeveer 1.800 euro. Uiteindelijk zal het totale kostenplaatje uitkomen op 10.000 a 25.000 euro.
 • Water- water warmtepomp: ook de prijs van een water- water warmtepomp is hoog. Ook bij dit systeem dienen er diepe putten te worden gegraven. Een water-water warmtepomp begint bij ongeveer 15.000 euro. Daartegenover staat het rendement dat deze pomp behaalt. Dit zorgt er voor dat u op een zeer interessante energiebesparing kunt rekenen.
 • Lucht- lucht warmtepomp: bij dit systeem hoeven geen grondboringen gedaan te worden, wat ook terug te zien is in de kostprijs. De gemiddelde kostprijs van deze pomp ligt tussen de 4.000 en 7.000 euro. Deze prijs is inclusief de installatie. Het voordeel van deze pomp is dat er geen ingrijpende veranderingen hoeven gedaan te worden.
 • Lucht- water warmtepomp: deze pomp kost gemiddeld tussen de 4.500 en 7.500 euro, inclusief de installatie. Deze warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht, waarna de compressor en de verdamper zorgen voor verder opwarming van de buitenlucht. Deze kan vervolgens worden gebruikt voor het verwarmen van het water in de leidingen.
warmtepomp prijzen

Kiezen van een warmtepomp installateur

Voor het installeren van een warmtepomp kunt u het beste een erkende installateur inschakelen. Dit is belangrijk voor een correcte plaatsing van de pomp en een goede werking ervan. Een erkende installateur is vaak lid van de UNETO-VNI. De installateur zal dan werken volgens de daarvoor opgestelde regels. Houdt u wel rekening met de volgende punten:

 • De installatie zal 1 a 2 dagen in beslag nemen. Dit is afhankelijk van het type warmtepomp.
 • Zorg dat u van te voren al op de hoogte bent van de soorten warmtepompen. Dan kunt u gericht advies vragen en vragen stellen.
 • Kies altijd een gecertificeerd installateur.

Waarom een warmtepomp installeren?

Aan een warmtepomp zitten vele voordelen, namelijk: 

 • De warmtepomp werkt niet op fossiele brandstoffen, maar maakt gebruik van de lucht, water of bodem.
 • U behoudt het warmte comfort dat u gewend bent
 • Met een aantal warmtepompen kunt u op warme zomerdagen ook koelen.
 • U draagt bij aan vermindering van de CO2 uitstoot
 • U ontvangt een subsidie wanneer u een warmtepomp aanschaft.