Duurzaam leven speelt een steeds belangrijkere rol in ons land. Steeds meer mensen stappen over op groene energie. Deze wordt met natuurlijke bronnen opgewekt, waardoor dit geen belasting voor het milieu vormt. Zo maken steeds meer huishoudens gebruik van zonne-energie uit Nederland en stappen ook meer bedrijven over op MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook nemen steeds meer mensen zelfvoorzienende maatregelen. In de toekomst moeten we immers allemaal overstappen op groene energie, dat is bekend. Waarom zouden we dan niet nu al beginnen? De reden is simpel. Veel mensen vinden het lastig om een ‘onzekere’ overstap te maken. Kan ik mijn huis dan nog wel voldoende verwarmen? Bespaar ik hier echt veel geld mee? Het antwoord is ‘ja!’ En de warmtepomp biedt solaas. Waarom kiezen voor een warmtepomp? Wij zetten een aantal redenen voor jou op een rijtje.

Subsidies

De overheid stimuleert haar burgers om op duurzame energie over te stappen. Dit doen ze middels subsidies. Natuurlijk is dit potje niet oneindig gevuld en zal er een einde komen aan deze subsidiestroom. Dat geldt zeker als iedereen massaal moet overstappen. Wie slim is, maakt direct de overstap. Tot 2021 profiteer je namelijk nog van de verschillende subsidies op warmtepompen. Op hoeveel subsidie je recht hebt, hangt voornamelijk af van het model en de duurzaamheid van het apparaat. Gemiddeld bedraagt de hoogte van de subsidie tussen de € 500,- en € 3.000,-

subsidies warmtepomp

Bespaar meteen geld op je maandelijkse energierekening

Een warmtepomp lijkt misschien een grote uitgave, maar zo moet je het eigenlijk niet zien. Een warmtepomp is een investering, geen uitgave. Het geld verdien je op de lange termijn weer terug. Naast de subsidies bespaar je namelijk ook meteen veel geld op je maandelijkse rekening. Je gebruikt immers geen aardgas meer om je woning te verwarmen. Laat dat nu net hetgeen zijn wat de grootste kostenpost in de Nederlandse woningen is. Je verbruikt wel iets meer elektriciteit, omdat de warmtepomp op de elektra wordt aangesloten. Deze hoeveelheid is echter te verwaarlozen.

warmtepomp is de toekomst

De warmtepomp is de toekomst

We staan vaak te weinig stil bij de komende energietransitie, maar deze is toch echt in volle aantocht. Over niet al te lange tijd zullen de fossiele brandstoffen geheel uitgeput raken. Wat dan? Verblijven we dan in koude woningen en moeten we met heel veel moeite energie opwekken? Welnee! De Europese Unie en de Nederlandse overheid zijn zich al jarenlang aan het voorbereiden op dit moment. Ze weten precies wat er veranderd moet worden en wat ze hiervoor moeten doen. Het is niet voor niets dat ze subsidies schenken aan iedereen die voor groene energie kiest. De warmtepomp is de toekomst. Over enkele jaren zag de vraag naar dit apparaat alleen maar toenemen. Betekent dit dat we moeten wachten tot dit moment komt of zetten we zelf al de stap? Onze voorkeur gaat uit naar het laatste. Voorbereiden op de toekomst en genieten van een lagere energierekening. Bovendien draag je ondertussen je steentje bij aan het milieu en ben je niet meer afhankelijk van externe bronnen om je woning te verwarmen. Dat klinkt pas echt als de ultieme win-win situatie!